Centerpartiet lokalt
  • / Kyrkovalet

Närodlad politik för en öppen folkkyrka

Centerpartiet satsar på valet i september, med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka med lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var man bor. För de som är utsatta, ensamma eller på flykt ska kyrkan vara en förebild och en trygg famn. Kyrkan behöver tydligt bemöta främlingsfientlighet, vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

Vill du också kandidera för Centerpartiet?
Hör av dig till kyrkoval17@centerpartiet.se

Kyrkovalet

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,5 miljoner medlemmar.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna, varav 249 väljs i direkta val och de återstående två väljs av de 31 kyrkoråden inom Svenska kyrkan i utlandet.

Tidplan

1 februari Medlemsomröstning avklarad, listkommittéer arbetar
1 april 2017 Valsedlar fastställda för kyrkofullmäktige i församling eller pastorat
1 april 2017 Valsedlar fastställda för kyrkomöte och stiftsfullmäktige
14 april Valsedlar och kandidatförklaringar inlämnade till stiftskanslierna
30 augusti Röstkort skickas ut
4 september Förtidsröstning börjar pågår till 17 september
17 september Valdag

Här hittar du frågor och svar om kyrkovalet

Här hittar du valprogrammet

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring kyrkovalet?
e-post
Projektledare Leif Andersson tfn 08-617 38 57

Kyrkopolitiska sektionen 2016 -

Ordförande

Margareta Andersson, Åseda
margareta.r.andersson@svenskakyrkan.se

Ledamöter

Sten Elmberg, Strängnäs
sten_elmberg@hotmail.com

Eric Bergner, Bullmark
eric.bergner@vll.se

Roger Sandström, Norrköping
roger.sandstrom@centerpartiet.se

Ellinor Moberg, Stockholm
ellinor.k.moberg@gmail.com

Anders Åkesson, Kalmar
anders.akesson@riksdagen.se

Adjungerade

Conny Tyrberg, Västervik
conny.tyrberg@lrfkonsult.se

Niklas Larsson, Osby
niklas.larsson@centerpartiet.se

Sekreterare

Elisabeth Lindblad, Stockholm
elisabeth.lindblad@centerpartiet.se

Kyrkomötesgruppen

Visby stift

Ordförande Ingrid Smittsarve i.smittarve@gmail.com

Västerås stift

Ordförande Anders Åkerlund info@andersakerlund.se
Karin Perers karin@perers.se
Jerker Alsterlund jerker.alsterlund@svenskakyrkan.se

Växjö stift

Ordförande Margareta Andersson margareta.r.andersson@svenskakyrkan.se
Bella Aune bella.aune@svenskakyrkan.se
Mats Nilsson stenbacken_vi@hotmail.com