Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Centern påverkar

Din röst på Centern påverkar

Din röst på Centerpartiet i valet 2014 har haft stor påverkan på politiken på Lidingö.  Lidingövallen utvecklas, staden effektiviseras, det blir ny simhall (tyvärr försinkad av majoriteten dock), större delen av Lidingöhem behålls och ungdomsbostäder ska byggas. Dessutom sa staden nej till Sverigeförhandlingarnas orimliga bud på 8000 bostäder med huvuddelen inom Centrum/Torsvik.

Centerpartiet har påverkat alla dessa beslut genom att antingen driva opinion eller genom att samarbeta.

  • Ny simhall!
Bild

Vi gjorde simhallsfrågan till en av de stora frågorna i valet 2014. Vi anordnade tillsammans med Lidingö Simklubb ett välbesökt seminarium om ny simhall. Vi har sedan dess drivit simhallsfrågan hårt. Ända sedan 2012 har vi haft med simhall i våra budgetförslag. Nu har äntligen majoriteten anslutit och en simhall ska byggas. Tyvärr inte förrän 2021 vilket vi kritiserar.

  • Nej till 8000 bostäder i Centrum/Torsvik

Centerpartiet och majoriteten stod gemensamt bakom ett svar till Sverigeförhandlingarna orimliga bud. Vi sa nej till 8000 bostäder där huvuddelen skulle byggas inom en kilometer från en framtida tunnelbanestation. Det hade motsvarat åtta Dalénum med större delen inom Centrum/Torsvik. Vi vill istället ha en varsam utveckling av Centrum/Torsvik.

  • Utvecklat Lidingövallen

Redan 2008 ville vi utveckla Lidingövallen. Den dåvarande majoriteten hotade istället med att ta bort friidrottsbanorna från Vallen men backade tack vare Lidingöbornas protester. Ända sedan dess har vi påtalat vikten av en fullstor friidrottsbana för friidrottsklubb, skolor och spontanidrott. Nu ska Vallen äntligen få det med planerad byggstart hösten 2017. Vi vill att Lidingövallen ska utvecklas för alla idrotter på Vallen.

  • Större delen av Lidingöhem behålls
Bild

Det ursprungliga förslaget var att sälja hela Lidingöhem. Centerpartiet har tillsammans med majoriteten undersökt alternativa lösningar för Lidingöhems framtid. Vi är väldigt nöjda med resultatet där större delen av Lidingöhems fastigheter behålls i stadens ägo. Alla äldreboenden inom Lidingöhem finns kvar inom staden.

  • Ungdomsbostäder
Bild

Det ska byggas ungdomsbostäder i Larsberg. Det har Centerpartiet kommit överens med majoriteten om. Genom detta pilotprojekt kan vi visa hur Lidingö kan skapa bostäder för bostadssociala behov i framtiden.

  • Staden effektiviseras

I budget 2014 pekade vi ut minst 22 miljoner som kunde besparas genom effektivisering av stadens centrala administration. Tillslut tillsattes en effektivitetsutredning. Under våren har vi arbetat hårt för att effektiviseringen främst ska fokusera på administrativa processer och inte bara på omorganisation. Det är genom effektivare processer Lidingöbornas skattemedel kan användas på bästa sätt, och en större del kan läggas på skola och omsorg.