Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Nio frågor till...

Nio frågor till...

I serien "Nio frågor till" möter vi personer med koppling till Centerpartiet. Vi lär bland annat känna våra förtroendevalda. Läs svaren på våra nio frågor från personerna nedan!