Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Nytt ledarskap på ön

Nytt ledarskap på ön

Bild

Centerpartiet arbetar som största oppositionsparti för ett nytt ledarskap på ön. Ett ledarskap för en trygg ö med småstadskänsla. Ett ledarskap som lyssnar och hushåller med skattebetalarnas medel. Ett ledarskap med småskalig och decentralistisk politik som ger oss Lidingöbor bättre kvalitet.

Majoriteten med M, LP och KD verkar ha en förkärlek till stordrift och storskalighet. Vi i Centerpartiet arbetar för ett nytt ledarskap i kommunen där småskalighet och decentralisering ger bättre kvalitet till oss lidingöbor. Vi vill lyfta några exempel på storskalig politik där vi menar att det småskaliga är att föredra:

  • Mat till barn och äldre: Den mat kommunen serverar idag är upphandlad på endast två operatörer. Stordriften är ett effektivt sätt att stänga ute mindre företag som inte klarar att ta så stora områden. Vi menar att kvaliteten på maten i både smak och näringsinnehåll ökar när mindre aktörer närmare lidingöborna får möjlighet att vara med och konkurrera.
  • Gymnasieskolan: Centralisering inleddes med nedläggningen av Gångsätra gymnasium. Denna majoritet är nu på väg att cementera centraliseringen genom utbyggnad av anrika Hersby gymnasium istället för att skapa möjlighet för en gymnasieskola till på ön. Två mindre enheter är tryggare för eleverna, ger mer valfrihet och sporrar till bättre kvalitet.
  • Funktionsnedsatta: Dagverksamheten inom LSS är uppbyggd för att finnas i små enheter över hela ön för att skapa trygghet för arbetstagarna och för att de funktionshindrade ska synas över hela ön. Kommunen planerar nu att samla alla verksamheter på bara två platser. Det skapar större grupper och mindre synlighet i samhället för de funktionsnedsatta. Det är fel väg att gå, vi vill prioritera LSS-gruppen.
  • Förskolan: Det finns idéer om att nya förskolor ska byggas med 150 barn i samma förskola, vi tror inte på denna stordrift. Vi menar att trygga miljöer för barn skapas i mindre förskolor med mindre barngrupper.
  • Lidingö Centrum: Förslaget för Lidingö Centrum etapp 1 var kompakt och gav ett storskaligt intryck. Vi har lagt fram ett eget förslag som bygger vidare på den småskaliga känslan med torgmiljöer och grönska som vi har i vårt Centrum idag.

Centerpartiet står för en småskalig och decentraliserad politik. Så skapar vi en trygg ö med småstadskänsla.

Läs vår insändare om nytt ledarskap - jan 2017