Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Engagera dig

Engagera dig

Vi tror på en närodlad politik och vill att beslut ska fattas så nära dig som möjligt. Genom att vara ett lyssnande parti tror vi att vår politik blir bättre för dig som Lidingöbo.

Vill du engagera dig?

Eller ge oss dina idéer och synpunkter nedan.


Ge oss dina idéer eller synpunkter på hur politiken på Lidingö kan bli bättre!