Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Ett grönt Lidingö

Vi verkar för ett grönt Lidingö som utvecklas i samklang med sin småstadskänsla. Vi ser hela Lidingö och vill utveckla alla stadsdelar för att lokalservice ska finnas över hela ön.

Centerpartiet är Lidingös största oppositionsparti


Vi tror politiken blir bättre om vi lyssnar på Lidingöborna, så ge oss dina idéer eller synpunkter på hur politiken på Lidingö kan bli bättre!