Centerpartiet lokalt
  • / Media
  • / Minnesord över Nils G. Åsling

Minnesord över Nils G. Åsling

Det är med sorg jag nås av beskedet att Nils G Åsling har gått bort. Han har under flera decennier gjort mycket stora insatser i svensk politik, och hanterade den svåra uppgiften att vara industriminister under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Under hans ledarskap förnyades näringspolitiken, reformer för småföretagen genomfördes och flygindustrin utvecklades.

Nils G Åsling var en av Centerpartiets mest tongivande politiker och var samtidigt aktiv i jordbrukets föreningsrörelse och i näringslivet. Han var en produktiv författare och skrev ett stort antal böcker om politik, ideologi, näringsliv och landsbygd. Nils var en varm humanist med ett skarpt intellekt och en ständig nyfikenhet inför nya möjligheter.

Tack för alla fina samtal. Alla ord på vägen.

I december skulle Nils fyllt 90 år. Mina tankar går till familjen och de närmast anhöriga. Vila i frid.

Annie Lööf.